Slider
Slider
Slider
Slider
U svetu se mesečno pošalje preko 350 biliona SMS poruka - preko 15% ovih poruka je komercijalnog karaktera. Uključite se i vi u svetske tokove!

BULK SMS

Servis SMS EXPRESS predstavlja online rešenje za slanje SMS poruka korisnicima mobilnih telefona - preko našeg web interface-a možete poslati poruku velikom broju korisnika na mobilni telefon kako u Srbiji tako i u inostranstvu. 
SMS EXPRESS je servis za jednostavnu komunikaciju putem SMS-a sa pojednicima ili unapred definisanim grupama. Poruke mogu primati svi korisnici mreža u Srbiji, kao i korisnici raznih mobilnih mreža van Srbije.
Poruke se šalju sa računara, tekst se jednostavno unosi, a primalac ili grupa primalaca poruke bira se iz unapred definisanih lista što je neuporedivo lakše nego kod upotrebe mobilnog telefona.

Cene poruka su niže od cene SMS usluga koje plaćaju prepaid korisnici. Neke od glavnih prednosti korišćenja SMS EXPRESS programa su:

-          jednim klikom se može poslati velika količina poruka u kratkom vremenskom periodu (do 300 SMS-a u minuti)
-          umesto broja pošiljaoca može da se prikaže ime Vaše firme, organizacije...
-          SMS EXPRESS-u se može pristupiti sa bilo koje lokacije na planeti
-          konstantan uvid u slanje poruka
-          nema nikakvih fiksnih troškova za upotrebu servisa, plaćaju se samo poslate SMS poruke

Servis je namenjen organizacijama koje imaju potrebu za brzom i efikasnom komunikacijom sa svojim zaposlenima, kupcima, dobavljačima, klijentima, članovima, pretplatnicima... Da biste koristili SMS EXPRESS, potrebno je da imate pristup Internetu i da imate ostvarenu vezu u trenutku kada šaljete poruke.
Registrovani korisnici pristupaju svojoj stranici za slanje poruka preko websajta www.dopler.rs. Tekst poruke se unosi u polje za poruku, iz liste se biraju pojedinačni primaoci poruke ili neka od unapred definisanih grupa primalaca. Grupe se kreiraju jednostavno i neograničen je broj grupa koje možete da definišete. U sekciji za izveštaje možete da pratite Vaš saobraćaj odnosno možete da vidite da li su poruke isporučene (delivery report). Na stranici je uvek prikazano stanje Vašeg kredita odnosno preostali broj poruka koje su Vam na raspolaganju.

PREMIUM VAS SMS

Premium VAS SMS servisi, odnosno SMS servisi sa dodatom vrednošću, predstavljaju veoma praktičan i jednostavan način naplate putem SMS-a. Najrasprostranjeniji, i verovatno svima poznat, servis ovog tipa je plaćanje parkinga putem SMS poruke. Korisnici šalju poruku na kratki četvorocifreni broj u odgovarajućem formatu kako bi koristili određenu uslugu, a uslugu plaćaju kroz račun za mobilni telefon – prepaid korisnicima se skida kredit sa računa, a postpaid korisnicima se zaduženje za ovu uslugu prikazuje u mesečnom računu. Ovakav način plaćanja korisnici mogu obaviti iz komfora svog doma, iz automobila, sa ulice, gde god da se nalaze. Nema čekanja redova, popunjavanja uplatnica i sl. Premium VAS SMS servisi se koriste u raznim sferama poslovanja. U medijima su se pokazali kao brz i efikasan način komunikacije – slanjem SMS poruke možete momentalno učestvovati u programu (komentari, pitanja, glasanje), možete poručiti muzičku želju, poslati oglas. U internet poslovanju daje korisnicima mogućnost da na jednostavan način pristupe zaštićenim ili premium podacima i informacijama. Svaki VAS SMS servis generiše dodatni prihod i omogućava dostupniju uslugu.  

VIBER

Viber komunikacija podrazumeva da korisnik ima instaliranu Viber aplikaciju na svom pametnom uređaju kako bi mogao da dobija reklamne ili notifikacione poruke. Prednosti Viber komunikacije podrazumevaju:

-          tekst do 1000 karaktera po poruci
-          u okviru Viber poruke možete imati “dugme” sa linkom ka web sadržajima
-          mogućnost slanja slika u JPG/PNG formatu
-          mogućnost postavljanja logoa i sendera brenda na mestu pošiljaoca

Viber komunikacija se može kombinovati sa SMS komunikacijom, odn. prilikom slanja poruka možete podesiti da ukoliko korisnik nema instaliranu Viber aplikaciju dobije predefinisanu SMS poruku. Slanje Viber poruka možete obaviti preko našeg web interface-a, ili iz svoje aplikacije u skladu sa našim uputstvom za povezivanje.

Najnovije Vesti